สมาคมจิตแพทย์ฯ เปิดรับจิตแพทย์อายุไม่เกิน 45 ปี เข้า Young Psychiatrist Leadership Program จาก 3 Setting (มหาวิทยาลัย,รพ.จิตเวช ,รพ รัฐ+เอกชน) จำนวน  30 คน  เพื่อเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน 2 ปี ในการสร้างเสริมบทบาทจิตแพทย์สู่สังคมไทย   รายละเอียดโครงการและใบสมัคร ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง และส่งใบสมัครได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สมัครภายใน 10 มีนาคม 2555