สาส์นจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒


 

พิธีรดน้ำขอพรจิตแพทย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ของสมาคมจิตแพทย์ฯ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 11.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์ปรีชา ศตวรรษธำรง อาคารราชสาทิส ชั้น 9 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยมีกำหนดการดังนี้

          11.30 - 12.00 น.  ลงทะเบียน
          12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน                         
          12.30 - 13.10 น.  กิจกรรมเสวนากับอาจารย์อาวุโส
                                 “ทำงานจริง-คนจริง : การบุกเบิกงานจิตเวชในภูมิภาค”
          13.15 - 14.30 น.  พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์จิตแพทย์อาวุโส   
   
          ในโอกาสนี้สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Fax: 02-640-4488

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาสาระน่ารู้สู่ประชาชนเนื่องในวันไบโพล่าร์โลก (World Bipolar Day)

อยู่กับผู้ป่วยไบโพลาร์อย่างไรให้มีความสุข

28 มีนาคม 2560

ห้องประชุมชั้น 12 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การสัมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 10

ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559

เวลา 13.00 - 16.00 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี

suicide