ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน TOPAS 2013

พิมพ์ PDF

ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย เรื่อง ผู้ได้รับทุน TOPAS 2013 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 3rd  Asian Congress on Schizophrenia Research (ACSR 2013) ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ  บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ตามที่ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย ได้ประกาศให้มีทุนสนับสนุนจิตแพทย์ไทยให้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการด้านจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ในต่างประเทศในหัวข้อเรื่องโรคจิตเภทโดยเฉพาะ  จึงได้จัดให้มีทุน TOPAS (Thai Otsuka Pharmaceutical Award for Schizophrenia meeting  ขึ้น   สำหรับในปี พ.ศ.2556 นี้  ทุน TOPAS 2013 จะให้ทุนไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 3rd  Asian Congress on Schizophrenia Research (ACSR 2013)  ณ บาหลี  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น

 

มาบัดนี้ ผลการพิจารณาได้เป็นที่สิ้นสุดแล้ว  และใคร่ประกาศให้ทราบว่า ทางชมรมฯ มีมติให้ทุน TOPAS 2013 นี้แก่ นพ. นพพร  ตันติรังสี จากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์   ซึ่งจะไปนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The prevalence of  substances use and its consequences among schizophrenic patients in southern Thailand

ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนตามประกาศนี้ จะต้องมีจดหมายยืนยันมายังชมรมฯ ว่าสามารถเดินทางไป นำเสนอผลงานวิจัยที่บาหลีได้  และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว โดยมีจดหมายยืนยันดังกล่าวกลับมาที่  ผศ.พญ.ดาวชมพู  นาคะวิโร ประธานตัดสินทุน  TOPAS 2013   ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 และหากจะสละสิทธิ์ก็ต้องแจ้งสละสิทธิ์มาให้ทราบภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 นี้ด้วย

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2012 เวลา 03:09 น. )  
Thai (ภาษาไทย)

Books

การใช้ยาทางจิตเวชในผู้สูงอายุ

กิจกรรม


"Vascular dementia: Big Effects of Small Lesions" เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม Springfield@sea ชะอำ เพชรบุรี


กิจกรรมทางวิชาการเรื่อง Neuropsychiatry of Parkinson Disease : Update 2012, เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2555 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


You are here : Home