ประชุมวิชาการเรื่อง Cognition and Neuropsychiatry in Clinical Practice : Update 2016

พิมพ์ PDF

ประชุมวิชาการเรื่อง Cognition and Neuropsychiatry in Clinical Practice : Update 2016

ภาวะพุทธิปัญญากับปัญหาด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ในเวชปฏิบัติ

โบรชัวร์ ด้านหน้า

โบรชัวร์ ด้านใน

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 19 มกราคม 2016 เวลา 17:42 น. )  
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Books

การใช้ยาทางจิตเวชในผู้สูงอายุ

กิจกรรม


"Vascular dementia: Big Effects of Small Lesions" เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม Springfield@sea ชะอำ เพชรบุรี


กิจกรรมทางวิชาการเรื่อง Neuropsychiatry of Parkinson Disease : Update 2012, เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2555 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


You are here : Home